Bielenie pni drzewek owocowych

Od przesilenia zimowego to jest 21 – 22 grudnia dzień się wydłuża a co się z tym wiąże promienie słoneczne dłużej ogrzewają ciemną korę drzewek. Tkanki ich ulegają rozszerzaniu, stają się mniej wrażliwe na różnicę temperatur pomiędzy dniem i nocą co może skutkować pękaniem kory i rozwojem w tych miejscach chorób grzybowych. Białe wapno, którym pokrywa się pień odbija promieniowanie dzięki czemu w słoneczne i zarazem mroźne dni kora się nie nagrzewa.
Zabieg ten ma na celu ochronę drzewek przed mrozami w okresie zimy i wczesną wiosną. Opóźnia on wypuszczenie pierwszych pąków u roślin co zapobiega ich przemarzaniu. Pamiętajmy że, drzewka, które przemarzną nie wydadzą później owoców.