Łowisko

Szanowni Państwo,  wędkarze, miłośnicy wypoczynku na łonie natury!

Zapraszamy serdecznie na prywatne łowisko położone w miejscowości Bujny pod Piotrkowem Trybunalskim w otoczeniu pięknego zabytkowego XIX-wiecznego kompleksu pałacowo-parkowego. Na osoby,dla których pasją jest wędkarstwo przez cały rok czeka prawie 400 metrowa linia brzegowa wraz z pomostem oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezpłatnym parkingiem tuż przed wejściem na łowisko od strony ul Piotrkowskiej. Co roku na wiosnę zarybiamy staw rybami takim jak: karp, szczupak, lin, sum, tołpyga itp. Opłata za wejście na łowisko jest uiszczana w siedzibie Szkółki Roślin Ozdobnych Miziołek vis a vis stawu przy ul.Piotrkowskiej 45 i wynosi 10 zł. Istnieje również możliwość zakupu złowionej ryby w cenie 10 zł za kg.

Łowisko czynne jest przez cały rok od rana do wieczora.

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

Kontakt tel. 607 226 100

Szkółka Roślin Ozdobnych Miziołek
ul. Piotrkowska 45, Bujny obok Piotrkowa Trybunalskiego

łowisko

Regulamin łowiska Bujny

 1. Opłata za korzystanie z łowiska wynosi 10 zł od osoby.
 2. Opłata za wstęp na teren łowiska uiszczana jest z góry w siedzibie Szkółka Roślin Ozdobnych Miziołek w Bujnach przy ul Piotrkowskiej 45.
 3. Zabrania się przebywania na terenie łowiska specjalnego w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.
 4. Samochody i pozostałe środki transportu należy pozostawić na parkingu w wyznaczonym do tego miejscu.
 5. Obowiązuje zakaz kąpieli w stawach.
 6. Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać w miejscach do tego przeznaczonych.
 7. Zabrania się pozostawiania po sobie jakichkolwiek śmieci.
 8. W celu zapewnienia komfortu korzystania z łowiska przez wszystkich użytkowników zabrania się hałasowania na jego terenie.
 9. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, w pełni ponoszących za nie odpowiedzialność.
 10. Na łowisku obowiązuje konwencjonalna metoda połowu ryb, tj. na wędki, przy czym jeden wędkarz może używać równocześnie maksymalnie dwóch wędzisk.
 11. Nie należy pozostawiać wędek bez dozoru (opuszczając łowisko specjalne należy wyjąć wędki z wody).
 12. Złowione ryby ostrożnie wypinamy z haczyka i wypuszczamy do stawu.
 13. W siatce trzymamy tylko te złowione ryby, które zamierzamy zakupić i zabrać ze sobą.
 14. Jeżeli ryba głęboko połknie haczyk, a chcemy ją wypuścić, to odcinamy przypon i delikatnie wypuszczamy ją do stawu.
 15. Do stawu nie wolno wypuszczać krwawiących ryb.
 16. Przy wyjściu z łowiskazłowione ryby, które zamierzamy zabrać ze sobą zgłaszamy obsłudze w celu naliczenia za nie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 17. Każdy wędkarz rozliczany jest indywidualnie.
 18. Przy próbie kradzieży ryb, opłaty za naliczane są w podwójnej wysokości, a osoba na niej przyłapana otrzymuje całkowity zakaz wstępu na łowisko.
 19. Na żądanie obsługi należy okazać wynoszone z terenu łowiska torby, plecaki i inne bagaże.
 20. Każdy wędkujący po zakończeniu wędkowania ma obowiązek uporządkować stanowisko, które zajmował.
 21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku.
 22. Osoba korzystająca z łowiska ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i zniszczenia powstałe z jej winy.
 23. Przebywając na terenie łowiska użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w związku z przebywaniem nad zbiornikiem wodnym. Korzystającyponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia losowe oraz szkodyna mieniu i osobie powstałe z przyczyn niezawinionych przez właściciela łowiska.
 24. Obsługa łowiska ma prawo wyprosić z terenu łowiska osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu bez obowiązku zwrotu uiszczonej opłaty za wstęp.
 25. Przed wstępem na teren łowiska każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień w czasie korzystania z łowiska.
 26. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem…………….